چرا پروتکل زی ویو در خانه هوشمند لیدر بازار شده است؟

چرا پروتکل زی ویو در خانه هوشمند لیدر بازار شده است؟

یکی از موارد مهم در پروتکل های خانه هوشمند، اطلاع پیدا کردن از دلیل موفقیت پروتکل zwaver  در بازار خانه های هوشمند می باشد. در این خصوص در ادامه در ادامه ترجمه مقاله ای از Julie Jacoboson با موضوع چرا محصولات خانه هوشمند با پروتکل zwave  زی ویو لیدر بازار خانه هوشمند...
برخی از مزیتهای ساختمان هوشمند (جمع بندی)

برخی از مزیتهای ساختمان هوشمند (جمع بندی)

پیرو دو مقاله قبلی بیان گردیده برخی از مزیتهای ساختمان هوشمند 1 و برخی از مزیتهای ساختمان هوشمند 2 در خصوص مزیتهای ساختمانهای هوشمند امروزی ، در این مقاله سعی داریم دو مقاله قبل را جمع بندی نموده و درنهایت مهمترین مزیتهای خانه هوشمند را در این مقاله بیان نماییم...
برخی از مزیتهای ساختمان هوشمند (جمع بندی)

برخی از مزیتهای ساختمان هوشمند (قسمت 2)

پیرو مبحث قبلی مزیتهای ساختمان هوشمند (قسمت 1) ارائه شده در بلاگ خانه هوشمند پارسیس الکترونیک، در ادامه برخی دیگر از سرفصلهای مزایای خانه هوشمند را با توجه به تجارب پروژه ها در ایران مطرح می نماییم. مزیت چهارم ساختمان هوشمند را جدا از مباحث تکنیکال و فنی می خواهیم در...
برخی از مزیتهای ساختمان هوشمند (جمع بندی)

برخی از مزیتهای ساختمان هوشمند (قسمت ا)

اولین و مهمترین مزیت ساختمان هوشمندکه در دنیا باعث گسترش روز افزون آن شده است بحث مدیریت انرژی در خانه هوشمند است، به دلیل قیمت بالای انرژی در دیگر کشورها مدیریت انرژی ساختمان هوشمند از اولویتهای اصلی رشد آن می باشد. البته در کشور ما از دیدگاه مشاوران پارسیس الکترونیک...
سناریو رایگان جلوگیری از سرقت در خانه هوشمند

سناریو رایگان جلوگیری از سرقت در خانه هوشمند

با توجه به گستردگی روز افزون سیستمهای خانه هوشمند و فراگیر شدن آن در ساختمانها، امکانات و قابلیتهایی خود را به عرضه ظهور می رسانند که هیچ هزینه ای را برای ساکن یا استفاده کنندگان از خانه هوشمند ندارد. یکی از مواردی که در جلوگیری از سرقت منازل مسکونی نقش بسیار بسزایی...