فعالسازی P2P HIKVISION

فعالسازی P2P HIKVISION

قبل از شروع مقاله چند نکته مهم در خصوص P2P برند هایک ویژن در کنار تعریف  P2Pبیان می شود: P2P چیست؟ P2P مخفف peer to peer  بوده و یک پروتکل ارتباطی برای ارتباط تجهیزات الکترونیکی می باشد، که دستگاه الکترونیکی می تواند مسیر ارتباط را از ابتدا برای خود شخصی سازی نماید....