آموزش سوکت زدن کابل شبکه

آموزش سوکت زدن کابل شبکه

با توجه به گسترش روز افزون دوربینهای مداربسته شبکه یا دوربینهای مداربسته IP در بین صنف دوربین مداربسته، تکنسین های نصب دوربین مداربسته و نصابان بایستی جهت بروز رسانی اطلاعات خود در این خصوص تلاش بیشتری نمایند. پارسیس الکترونیک در اتاق آموزش خود بر آن شده است تا نصب...