آموزش انتقال تصویر IP استاتیک

آموزش انتقال تصویر IP استاتیک

یکی از نکات مهم در نصب دوربین مداربسته، انتقال تصویر صحیح و پایدار آن می باشد، انتقال تصویر در واقع دریافت تصاویر در نقطه ای خارج از محیط نصب دوربین مداربسته با استفاده از پروتکل های خاص شبکه می باشد. یکی از نکات مهم در نصب دوربین مداربسته، انتقال تصویر صحیح و پایدار...