سیم بندی ماژول روشنایی

سیم بندی ماژول روشنایی

برای راه اندازی سیستم روشنایی خانه هوشمند می بایست ماژولهای روشنایی که در سه مدل تک پل، دو پل و دیمر در پروتکل ZWAVE ارائه می شوند را به سیم کشی یا کلیدهای سنتی اضافه کنید. همانطور که پیش تر نیز بیان کرده بودیم از مزایای پروتکل ZWAVE خانه هوشمند ارتباط ساده آن با سیم...