آخرین قیمت

دوربین مداربسته را از پارسیس ببینید

قیمتهای اعلامی مخصوص همکاران گرامی پارسیس الکترونیک می باشد. از ارائه محصولات با این قیمت به مصرف کنندگان محترم معذوریم. قیمت تعداد بالا را با واحد فروش پارسیس هماهنگ نمایید. کلیه تجهیزات ارائه شده با گارانتی پارسیس ارائه می گردد. تکنولوژی کلیه دوربینهای این صفحه AHD می باشد.

تاریخ بروزرسانی یکشنبه 31 تیر 1403 ساعت 09:04
P8 VISION

آیا قیمتها رقابتیست؟

در صورتیکه قیمت پایین تر از این قیمت با گارانتی مشابه سراغ دارین حتما به واحد فروش اطلاع بدین، منتطر دریافت نظرات سازنده شما هستیم.

دوربین مداربسته

تحت شبکه

برای مشاهده کل دوربینها صفحه را به چپ و راست بکشید.

محصولات لیست زیر دارای یکسال گارانتی می باشد.

D5 CASE c7-1 bullet
620 تومن
2053
PE2260
710 تومن
4053
PE4220
790 تومن
5053
PE5230
700 تومن
2053
ME3251
780 تومن
4053
ME3571
2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU16cm-plastic-case6-ARRAY30m-night-view00-logo 4mp3.6mm-lensUTC-MENU16cm-plastic-case6-ARRAY30m-night-view00-logo 5MP-cctv3.6mm-lensUTC-MENU16cm-plastic-case6-ARRAY30m-night-viewstar-light 2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU30cm-metal-case6-ARRAY30m-night-view00-logo 4mp3.6mm-lensUTC-MENU18cm-metal-case18-ir-smd35m-night-view00-logo

 

 

C9 CASE B9 CASE c7-1 bullet B9 CASE parsys-sample
1.200 تومن
سونی 307
ME2260
1.350 تومن
سونی 307
PE4430
1.300 تومن
سونی 335
ME5230
1400 تومن
سونی 335
ME5530

 

2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU18cm-metal-case6-ARRAY30m-night-viewsuper-star-light 2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU30cm-metal-case4-array40m-night-viewsuper-star-light 5MP-cctv3.6mm-lensUTC-MENU18cm-metal-case6-ARRAY30m-night-viewsuper-star-light 5MP-cctv3.6mm-lensUTC-MENU30cm-metal-case4-array40m-night-viewsuper-star-light 00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo

 

2402 2402 528 528 528
630 تومن
2053
PE2220
700 تومن
4053
PE2240
790 تومن
4053
ME3340
1.150 تومن
سونی 307
ME3320
1.300 تومن
سونی 335
ME3350
2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU12-cm-plastic-case18-ir-smd30m-night-view00-logo 4mp3.6mm-lensUTC-MENU12-cm-plastic-case3-array30m-night-view00-logo 4mp3.6mm-lensUTC-MENU11cm-metal-case18-ir-smd45m-night-view00-logo 2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU11cm-metal-case18-ir-smd45m-night-viewstar-light 5MP-cctv3.6mm-lensUTC-MENU11cm-metal-case18-ir-smd45m-night-viewstar-light

 

DVR-5116 DVR-5116 DVR-5116 parsys-sample parsys-sample
تماس
8104
تماس
8108
2.750تومن
8116


8mp4ch-video4ch-play-backHDMIHISILICONxmeye1-hdd 8mp8ch-video8ch-play-backHDMIHISILICONxmeye1-hdd 8mp16ch-video16ch-play-backHDMIHISILICONxmeye1-hdd 00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo 00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo

 

دوربین مداربسته

اِی اِچ دی 4و5 مگ

برای مشاهده کل دوربینها صفحه را به چپ و راست بکشید.

محصولات لیست زیر دارای یکسال گارانتی می باشد.

 

c7-1 bullet D5 CASE c7-1 bullet B9 CASE
570 تومن
4053
Vision4024
690 تومن
4053
Vision42
690 تومن
K03
Vision53
720 تومن
K03
Vision55
890 تومن
4653
Vision1546
4mp3.6mm-lensUTC-MENU16cm-plastic-case6-ARRAY35m-night-view4IN1 4mp3.6mm-lensUTC-MENU18cm-metal-case36-irled35m-night-view4IN1 5MP3.6mm-lensUTC-MENU20cm-metal-case18-ir-smd35m-night-view4IN1 5MP3.6mm-lensUTC-MENU18cm-metal-case6-ARRAY40M-NIGHTVIEW4IN1 5MP-cctv3.6mm-lensUTC-MENU30cm-metal-case4-array40m-night-view4IN1

 

 

D6 D5 CASE C9 CASE parsys-sample parsys-sample
880 تومن
سونی 335
Vision55
900 تومن
سونی 335
MC500
1.350 تومن
سونی 335
Vision501
5MP3.6mm-lensUTC-MENU16cm-plastic-case6-ARRAY30m-night-view4IN100-logo 5MP3.6mm-lensUTC-MENU16cm-plastic-case6-ARRAY30m-night-view4IN100-logo 5MP3.6mm-lensUTC-MENU16cm-plastic-case6-ARRAY30m-night-view4IN1wdr 00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo 00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo

 

 

2402 528 528 528 528
550 تومن
4053
MC452
660 تومن
4053
M7B
720 تومن
K03
MC751
910 تومن
سونی 335
MC756
1.200 تومن
سونی 335
MC753
4mp3.6mm-lensUTC-MENU12-cm-plastic-case3-array30m-night-view4IN100-logo 4mp3.6mm-lensUTC-MENU11cm-metal-case18-ir-smd30m-night-view4IN100-logo 5MP3.6mm-lensUTC-MENU11cm-metal-case18-ir-smd35m-night-view4IN100-logo 5MP3.6mm-lensUTC-MENU11cm-metal-case18-ir-smd40m-night-view4IN1star-light 5MP3.6mm-lensUTC-MENU11cm-metal-case18-ir-smd40m-night-view4IN1wdr

 

دوربین مداربسته

اِی اِچ دی 2 مگ

برای مشاهده کل دوربینها صفحه را به چپ و راست بکشید.

محصولات لیست زیر دارای یکسال گارانتی می باشد.

 

B102M B102M D5 CASE
تماس
2006
2402
450 تومن
2416
B102M
تماس
F36
B102
470 تومن
F38
Vision102
 490 تومن
2416
Vision71
2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU16cm-plastic-case6-ARRAY30m-night-view4IN1 2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU18cm-metal-case6-ARRAY25m-night-view4IN1 2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU18cm-metal-case6-ARRAY30m-night-view4IN1 2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU18cm-metal-case6-ARRAY35m-night-view4IN1 2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU20CM-METAL-CASE6-ARRAY30m-night-view4IN1

 

 

701 c7-1 bullet C9 CASE c7-1 bullet B9 CASE
510 تومن
فولهان F38
MC540
تماس
فولهان F36
Vision33
530 تومن
فولهان F38
6033
630 تومن
فولهان 2053
Vision253
680 تومن
فولهان F38
75DH
2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU20CM-METAL-CASE6-ARRAY40m-night-view4IN1 2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU20CM-METAL-CASE6-ARRAY35m-night-view4IN1 2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU18cm-metal-case6-ARRAY40m-night-view4IN1 2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU20CM-METAL-CASE6-ARRAY35m-night-view4IN1 2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU30cm-metal-case4-array40m-night-view4IN1

 

 

c7-1 bullet C9 CASE C9 CASE B9 CASE
تماس
فولهان 2033
Vision1033
790 تومن
سونی 323
Vision323
880 تومن
سونی 307
Vision323F
890 تومن
فولهان 307
Vision37S
1.150 تومن
سونی 307
MC75S
2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU18cm-metal-case6-ARRAY35m-night-view4IN100-logo00-logo 2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU20CM-METAL-CASE6-ARRAY40m-night-view4IN100-logo00-logo 2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU18cm-metal-case6-ARRAY40m-night-view4IN1star-light00-logo 2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU18cm-metal-case6-ARRAY40m-night-view4IN1wdr 2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU30cm-metal-case4-array50m-night-view4IN100-logo

 

2402 2402 2402 dome-metal-2array 528
400 تومن
2006
2202
تماس
فولهان F36
H24
430 تومن
2416
D28
تماس
2006
664
520 تومن
فولهان F38
H50
2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU12-cm-plastic-case3-array20m-night-view4IN1 2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU12-cm-plastic-case3-array20m-night-view4IN1 2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU12-cm-plastic-case3-array20m-night-view4IN1 2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU11cm-metal-case2-array30m-night-view4IN1

2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU11cm-metal-case18-ir-smd30m-night-view4IN1

 

 

528 528 528 528 parsys-sample
570 تومن
فولهان F23
700DCH
570 تومن
فولهان 2053
MC253
760 تومن
سونی 323
MC240

910 تومن
سونی 307
39A


 

 

2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU11cm-metal-case18-ir-smd30m-night-view4IN100-logo 2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU11cm-metal-case18-ir-smd30m-night-view4IN100-logo 2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU11cm-metal-case18-ir-smd40m-night-view4IN100-logo 2mp-cctv3.6mm-lensUTC-MENU11cm-metal-case18-ir-smd40m-night-view4IN1star-light 00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo

 

 

DVR-2402 DVR-5116 DVR5904 DVR-4216 DVR-5116
1.600 تومن
مونتاژ چین
2104
1.700 تومن
پنل ایرانی
3904
1.800 تومن
پنل وارداتی
5004
2.200 تومن
وارداتی
3908
 تماس
مونتاژ ایران
5908
2mp-screen1080N-25frame4ch-video4ch-audio 4ch-play-back HISILICON hdmi-avxmeye1-hddh-264 5MP-SCREEN1080p-15-frame4ch-video4ch-audio4ch-play-backHISILICONhdmi-avxmeye1-hddh-265 5MP-SCREEN1080p-15-frame4ch-video4ch-audio4ch-play-backHISILICONhdmi-avxmeye1-hddh-265 2mp-screen1080n-16-frame 4ch-audio HISILICONhdmi-avxmeye1-hddh-265 5MP-SCREEN1080n-16-frame4ch-audio HISILICONhdmi-avxmeye1-hddh-265

 

 DVR-4216 parsys-sample parsys-sample parsys-sample
تماس
وارداتی
3916
5.400 تومن
وارداتی
5216
 
2mp-screen1080n-16-frame16CH-VIDEO2CH-AUDIO16ch-play-backhdmi-avxmeye2-hddh-265 5MP-SCREEN1080N-15frame16CH-VIDEO2CH-AUDIO16ch-play-backhdmi-avxmeye2-hddh-265 00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo 00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo 00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo00-logo