راهنمای نصب

درب اتوماتیک

همواره نصابان و همکاران جک پارکینگ و درب اتوماتیک به برندهایی بر می خوردن که نیاز به کاتالوگ نصب  یا راهنمای نصب فارسی دارند. به همین دلیل واحد فنی پارسیس الکترونیک تلاش کرده است تا کاتالوگ نصب برندهای مختلف درب اتوماتیک را در یکجا گردهم بیاورد تا نصابان محترم بتوانند به سرعت راهنمای نصب مورد نظر خود را پیدا کنند.

faac-logo

راهنمای برنامه ریزی برد FAAC 740 – 741

 


لوگو faac

راهنمای برنامه ریزی برد FAAC 740 – 741


لوگو faac

راهنمای نصب FAAC 740 – 741


لوگو faac

راهنمای نصب FAAC 412


لوگو faac

راهنمای نصب FAAC A100


لوگو faac

راهنمای برنامه ریزی برد FAAC B680 H


لوگو faac

راهنمای  نصب و برنامه ریزی FAAC 746-844


لوگو faac

راهنمای  نصب FAAC 402


لوگو faac

راهنمای برنامه ریزی برد FAAC 615


لوگو faac

راهنمای نصب راهبند FAAC 615


لوگو faac

راهنمای نصب راهبند FAAC 620-640


لوگو faac

راهنمای برد FAAC 620-640


لوگو faac

راهنمای برنامه ریزی برد FAAC A140


لوگو bft

راهنمای برنامه ریزی برد BFT THALIA – تالیا


لوگو bft

راهنمای نصب BFT PHOBOS- فوبوس


لوگو bft

راهنمای کد دهی ریموت BFT


لوگو bft

راهنمای نصب BFT-DEIMOS


لوگو bft

راهنمای نصب BFT-MICHEALNGELO


لوگو bft

راهنمای برنامه ریزی برد BFT-ZARA


لوگو nice

راهنمای برد NICE – MC424 – MCA2


لوگو nice

راهنمای نصب NICE – SIGNO 4 – 6


لوگو nice

راهنمای نصب NICE – SPINE


لوگو nice

راهنمای نصب NICE – WIL 4 – 6


لوگو nice

راهنمای نصب NICE – A60


لوگو nice

راهنمای نصب NICE – RUN1800


لوگو nice

راهنمای نصب NICE – RUN1800


لوگو nice

راهنمای برنامه ریزی NICE – A01


لوگو nice

راهنمای نصب NICE – RO600 -1000


لوگو nice

راهنمای نصب NICE – THOR – TH1561


لوگو nice

راهنمای برنامه ریزی NICE – MC824


euromatic-logo

راهنمای برنامه ریزی برد EUROMATIC


v2-logo

راهنمای نصب  ریلی V2 – GOLD


v2-logo

راهنمای برنامه ریزی برد V2-CITY1


bebninca-logo

راهنمای برد BENINCA-BRAINY


bebninca-logo

راهنمای نصب برد BENINCA-HEADY


DEA-LOGO

راهنمای نصب برد DEA-NET24


ROGER-LOGO

راهنمای نصب برد جک ROGER


proteco-logo

راهنمای نصب پروتکو PROTECO-LEADER


life-logo

راهنمای نصب جک LIFE-UNI


lancer-logo

راهنمای نصب جک لنسر


simaran-logo

راهنمای نصب جک فراز سیماران


BSI-LOGO

راهنمای نصب اپراتور بتا


BSI-LOGO

راهنمای نصب جک F600 بتا


BSI-LOGO

راهنمای نصب ریلی F500 بتا


SUZUKI-LOGO

راهنمای نصب موتور ریلی سوزوکی


SUZUKI-LOGO

راهنمای نصب جک سوزوکی با برد CITY1


SUZUKI-LOGO

راهنمای نصب جک سوزوکی با برد PLUS


SUMATECK-LOGO

راهنمای نصب جک سوماتک


DITEC-LOGO

راهنمای نصب جک DITEC


erreka-logo

راهنمای نصب جک ERREKA-VIVO


comunello-logo

راهنمای نصب جک کشویی COMUNELLO


comunello-logo

راهنمای نصب جک لولایی COMUNELLO


comunello-logo

راهنمای نصب موتور زیر سقفی COMUNELLO


comunello-logo

راهنمای نصب راهبند BORDER-COMUNELLO


comunello-logo

راهنمای نصب راهبند LIMIT-COMUNELLO


sommer-logo

راهنمای نصب جک SOMMER-TWIST200


came-logo

کاتالوگ نصب فارسی کنترل برد CAME-ZF1


came-logo

کاتالوگ نصب فارسی کنترل برد CAME-ZA3N


came-logo

کاتالوگ نصب فارسی کنترل برد CAME-ZL19-24V


came-logo

کاتالوگ نصب فارسی کنترل برد CAME-ZM3-AXO220V


came-logo

کاتالوگ نصب فارسی راهبند CAME-ZL38-GARD


tau-logo

راهنمای نصب کنترل برد TAU-747


yaal-logo

کاتالوگ نصب جک یال  YAAL-X1


ms1-logo

کاتالوگ نصب برد لولایی 220 – MS1


ms1-logo

کاتالوگ نصب برد ریلی 220 – MS1


ms1-logo

کاتالوگ نصب برد لولایی 24 – MS1


ms1-logo

کاتالوگ نصب برد شیشه ای – MS1


ms1-logo

کاتالوگ نصب کیت ریموت – MS1


blanco-logo

کاتالوگ نصب جک درب بلانکو – BLANCO

در صورتی که نیاز به راهنمای نصب درب اتوماتیک دارید که درفایلهای بالا موجود نیست، نام سیستم مورد نظر خود را به آدرس تلگرام  https://telegram.me/ParsysElectronics ارسال کنید تا در اسرع وفت راهنمای نصب درب اتوماتیک مورد نیاز شما ارسال گردد